therapie

Therapie

Op heden voorzien wij binnen de vestigingen Heule en Roeselare eveneens een therapeutisch aanbod. Meer bepaald kunnen cliënten met (een vermoeden van) een autismespectrumstoornis, ADHD, angsten- en depressieve klachten bij ons terecht voor een kortdurend therapeutisch traject. Doorheen de sessies wordt op een oplossingsgerichte manier aan de slag gegaan met de cliënt. Dit betekent dat gekeken wordt naar de beschikbare hulpbronnen van de cliënt en hoe deze ingezet kunnen worden om met de moeilijkheden die de cliënt ervaart aan de slag te gaan.

Wij voorzien een maximale opvolging van 10 sessies naargelang de problematiek en de intensiteit van het traject. Na elke sessie kan de cliënt zelf beslissen of een verdere opvolgsessie nodig of gewenst is. Indien doorheen de sessies ingeschat wordt dat meer intensievere hulpverlening wenselijk of noodzakelijk is, dan wordt in overleg met de cliënt besproken bij wie deze het best terecht kan.

Wij richten ons binnen het therapeutisch aanbod zowel op kinderen, jongeren als volwassenen. Binnen de doelgroep kinderen wordt eerst van start gegaan met een oudergesprek. Op basis van dit oudergesprek kan vervolgens besproken worden hoe het verder verloop van het therapeutisch traject eruit zal zien (ouderbegeleiding, kind-begeleiding,..).

Praktische informatie

  • Duur sessie: 50 minuten
  • Prijs sessie: 75 euro
  • Afhankelijk van de mutualiteit wordt een gedeeltelijke terugbetaling voorzien
  • Een afspraak maken kan via de website of via mail: secretariaat@feinbrein.be

Een afspraak annuleren meer dan 48u op voorhand kan kosteloos. Voor annulaties minder dan 48u op voorhand wordt een gedeeltelijk bedrag van 60 euro aangerekend. Indien u niet annuleert, wordt het volledige bedrag van de afspraak aangerekend. Zo kan er gewerkt worden zonder een wachtlijst voor iedereen. (Indien iemand afwezig blijkt door ziekte of overmacht kan de afspraak kosteloos geannuleerd worden mits een (dokters)attest.)

Onze troeven

  • Opstart binnen de 4 weken!
  • Bij kinderen, jongeren én volwassenen.
  • Multidisciplinair
  • Jarenlange expertise

Advies nodig of een afspraak maken?

Je kan ons telefoneren
0470/68 07 63
Online een afspraak maken? Vraag een afspraak