onderzoek AD(H)D

Onderzoek ADHD bij kinderen en jongeren

Bij een psychodiagnostisch onderzoek naar ADHD gaan we steeds van start met een intakegesprek met de ouders (zonder het kind/jongere). Tijdens dit gesprek wordt de hulpvraag uitgeklaard en worden de moeilijkheden besproken. Er wordt een testbatterij samengesteld en uitleg gegeven over het verloop van het diagnostisch onderzoek. De testmomenten worden ingepland en er worden vragenlijsten meegegeven om thuis in te vullen (zowel voor de ouders als voor het kind/de jongere en eventueel leerkracht).

Het testonderzoek duurt gemiddeld 9u en wordt opgesplitst in verschillende testmomenten, afhankelijk van leeftijd en concentratie. Bijkomend wordt ook een klasobservatie ingepland. We zijn met minstens twee onderzoekers die een deel van het testonderzoek op zich nemen, ten voordele van objectiviteit.

De testmomenten kunnen doorgaan van maandag tem zaterdag en telkens van 9u-17u. Indien testmomenten overlappen met school, bezorgen wij een gewettigd afwezigheidsattest voor school.

Bij een psychodiagnostisch onderzoek naar ADHD worden onder meer volgende zaken in beeld gebracht:

 • intelligentietest
 • aandachtsvaardigheden en concentratie
 • geheugencapaciteiten
 • planning en organisatievaardigheden
 • executieve vaardigheden
 • ontwikkelingsanamnese, alsook semi-gestructureerde interviews specifiek ontwikkeld voor AD(H)D
 • schoolobservatie
 • psychomotorisch onderzoek

Gemiddeld twee weken na de laatste testafname zitten we terug samen om de onderzoeksresultaten te bespreken. Indien de diagnose van AD(H)D werd weerhouden, wordt bij de bespreking ook psycho-educatie voorzien. Het is belangrijk dat ouders een duidelijk en correct beeld hebben van de gestelde diagnose. Er wordt een onderzoeksverslag meegegeven waarin alle resultaten en observaties uitvoerig beschreven worden.

Onderzoek ADHD bij volwassenen

Bij een psychodiagnostisch onderzoek naar ADHD gaan we steeds van start met een intakegesprek. Tijdens dit gesprek wordt de hulpvraag uitgeklaard en worden de moeilijkheden besproken. Er wordt een testbatterij samengesteld en uitleg gegeven over het verloop van het diagnostisch onderzoek. De testmomenten worden ingepland en er worden vragenlijsten meegegeven om thuis in te vullen.

Het testonderzoek duurt gemiddeld 9u en wordt opgesplitst in verschillende testmomenten. We zijn met minstens twee onderzoekers die een deel van het testonderzoek op zich nemen, ten voordele van objectiviteit.

De testmomenten kunnen doorgaan van maandag tem zaterdag en telkens van 9u-17u.

Bij een psychodiagnostisch onderzoek naar ADHD worden onder meer volgende zaken in beeld gebracht:

 • intelligentietest
 • aandachtsvaardigheden en concentratie
 • geheugencapaciteiten
 • planning en organisatievaardigheden
 • executieve vaardigheden
 • ontwikkelingsanamnese, alsook semi-gestructureerde interviews specifiek ontwikkeld voor AD(H)D
 • ...

Gemiddeld twee weken na de laatste testafname zitten we terug om de onderzoeksresultaten te bespreken. Indien de diagnose van AD(H)D werd weerhouden, wordt bij de bespreking ook psycho-educatie voorzien. Het is belangrijk dat mensen een duidelijk en correct beeld hebben van de gestelde diagnose. Er wordt een onderzoeksverslag meegegeven waarin alle resultaten en observaties uitvoerig beschreven worden.

Onze troeven

 • Opstart binnen de 4 weken!
 • Bij kinderen, jongeren én volwassenen.
 • Multidisciplinair
 • Jarenlange expertise

Advies nodig of een afspraak maken?

Je kan ons telefoneren
0470/68 07 63
Online een afspraak maken? Vraag een afspraak