onderzoek ASS

Onderzoek ASS bij kinderen en jongeren

Bij een psychodiagnostisch onderzoek naar ASS gaan we steeds van start met een intakegesprek met de ouders (zonder het kind/jongere). Tijdens dit gesprek wordt de hulpvraag uitgeklaard en worden de moeilijkheden besproken. Er wordt een testbatterij samengesteld en uitleg gegeven over het verloop van het diagnostisch onderzoek. De testmomenten worden ingepland en er worden vragenlijsten meegegeven om thuis in te vullen (zowel voor de ouders als voor het kind/de jongere en eventueel leerkracht).

Het testonderzoek duurt gemiddeld 12u en wordt opgesplitst in verschillende testmomenten, afhankelijk van leeftijd en concentratie. Bijkomend wordt ook een klasobservatie ingepland. We zijn met minstens twee onderzoekers die een deel van het testonderzoek op zich nemen, ten voordele van objectiviteit.

De testmomenten kunnen doorgaan van maandag tem zaterdag en telkens van 9u-17u. Indien testmomenten overlappen met school, bezorgen wij een gewettigd afwezigheidsattest voor school.

Bij een psychodiagnostisch onderzoek naar ASS worden onder meer volgende zaken in beeld gebracht:

 • sociaal communicatieve vaardigheden (schoolobservatie)
 • intelligentietest
 • aandachtsvaardigheden en concentratie
 • geheugencapaciteiten
 • planning en organisatievaardigheden
 • executieve vaardigheden
 • voorstellingsvermogen versus fantasie
 • ADOS-2 (semi-gestructureerde testbatterij specifiek ontwikkeld voor ASS)
 • belevingsonderzoek
 • ontwikkelingsanamnese, alsook semi-gestructureerde interviews specifiek ontwikkeld voor ASS
 • psychomotorisch onderzoek

Doordat ASS een grote overlap vertoont met andere diagnoses zijn die onderzoeken ook zeer ruim. Dit betekent dat we ook overlappende diagnoses gaan ‘meten’ om die te kunnen weerleggen of weerhouden. Als er geen ASS aanwezig is maar wel een andere diagnose, halen wij dit ook uit het onderzoek.

Gemiddeld twee weken na de laatste testafname zitten we terug samen met de ouders om de onderzoeksresultaten te bespreken. Indien er onderliggend een diagnose werd weerhouden, wordt bij de bespreking ook psycho-educatie voorzien. Het is belangrijk dat ouders een duidelijk en correct beeld hebben van de gestelde diagnose. Er wordt een onderzoeksverslag meegegeven waarin alle resultaten en observaties uitvoerig beschreven worden.

Onderzoek ASS bij volwassenen

Bij een psychodiagnostisch onderzoek naar ASS gaan we steeds van start met een intakegesprek. Tijdens dit gesprek wordt de hulpvraag uitgeklaard en worden de moeilijkheden besproken. Er wordt een testbatterij samengesteld en uitleg gegeven over het verloop van het diagnostisch onderzoek. De testmomenten worden ingepland en er worden vragenlijsten meegegeven om thuis in te vullen.

Het testonderzoek duurt gemiddeld 12u en wordt opgesplitst in verschillende testmomenten. We zijn met minstens twee onderzoekers die een deel van het testonderzoek op zich nemen, ten voordele van objectiviteit.

De testmomenten kunnen doorgaan van maandag tem zaterdag en telkens van 9u-17u.

Bij een psychodiagnostisch onderzoek naar ASS worden onder meer volgende zaken in beeld gebracht:

 • intelligentietest
 • aandachtsvaardigheden en concentratie
 • geheugencapaciteiten
 • planning en organisatievaardigheden
 • executieve vaardigheden
 • voorstellingsvermogen versus fantasie
 • ADOS-2 (semi-gestructureerde testbatterij specifiek ontwikkeld voor ASS)
 • belevingsonderzoek
 • ontwikkelingsanamnese, alsook semi-gestructureerde interviews specifiek ontwikkeld voor ASS.
 • ...

Doordat ASS een grote overlap vertoont met andere diagnoses zijn die onderzoeken ook zeer ruim. Dit betekent dat we ook overlappende diagnoses gaan ‘meten’ om die te kunnen weerleggen of weerhouden. Als er geen ASS aanwezig is maar wel een andere diagnose, halen wij dit ook uit het onderzoek.

Gemiddeld twee weken na de laatste testafname zitten we terug samen om de onderzoeksresultaten te bespreken. Indien er onderliggend een diagnose werd weerhouden, wordt bij de bespreking ook psycho-educatie voorzien. Het is belangrijk mensen een duidelijk en correct beeld hebben van de gestelde diagnose. Er wordt een onderzoeksverslag meegegeven waarin alle resultaten en observaties uitvoerig beschreven worden.

Onze troeven

 • Opstart binnen de 4 weken!
 • Bij kinderen, jongeren én volwassenen.
 • Multidisciplinair
 • Jarenlange expertise

Advies nodig of een afspraak maken?

Je kan ons telefoneren
0470/68 07 63
Online een afspraak maken? Vraag een afspraak