TrainingenDoorheen het jaar worden er trainingen, vormingen en info-momenten georganiseerd.
Deze worden georganiseerd naar gelang de vraag.
Er wordt telkens een overzicht voorzien van de trainingen die binnenkort georganiseerd worden.
Inschrijven of bijkomende informatie kan via info@feinbrein.be of telefonisch op het nummer 056/19.16.60
Let wel, het aantal inschrijvingen is steeds beperkt.